Allt inom vården

Alkohol, droger, tobak och spelmissbruk: Alkohol, droger, tobak och spelmissbruk kan påverka liv negativt. Här är några stödlinjer och resurser för alkohol, droger, tobak och spelmissbruk:

Alkohollinjen: Konfidentiell stödlinje för att förändra alkoholvanor.
AA, Anonyma alkoholister: Global gemenskap för nykterhet och återhämtning.
Alna: Stöd för företag att hantera skadligt alkoholbruk på arbetsplatsen.

Alkoholprofilen: Snabbt och anonymt test för att få insikt i risknivå för alkoholproblem.
CAN: Sprider fakta och kunskap om alkohol och droger.
Dopingjouren– Drugsmart: Faktatexter om droger för att undvika farliga beteenden.
Kunskapsguiden.se: Pålitlig information om missbruk och beroende.
Missbruk Och Beroende: Stöd för dem som kämpar med missbruk och beroende.
Riskbruk: Erbjuder tidig intervention för alkoholkonsumtion som kan leda till problem.