Flyktingar, vägledning

Inom området flyktingstöd och vägledning finns flera viktiga resurser och organisationer:

  • Asylsökande och personer utan tillstånd: Här erbjuds information om hälso- och sjukvårdsregler för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det fokuserar på att säkerställa deras tillgång till vård.
  • Kunskapsguiden: Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen och andra myndigheter. Den ger stöd och vägledning till yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer och mer.
  • Picum – Plattform for International Cooperation on Undocumented Migrants: Picum är en organisation som fokuserar på att öka medvetenheten om och förbättra situationen för migranter som saknar dokumentation. De arbetar för att synliggöra de utmaningar och rättighetsbrott som dessa människor står inför och strävar efter att skapa en rättvis och respektfull behandling av dem
  • Människor på flykt, en vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården: Folkhälsomyndigheten ger stöd gällande smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden. Samarbetet mellan myndigheter på olika nivåer garanterar ett välkomnande mottagande.
  • I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig för att ge stöd och råd till landsting, regioner och kommuner gällande smittrisker, hälsoundersökningar och hälsoskyddstillsyn av boenden för asylsökande. Denna vägledning är viktig för att säkerställa en god hälsa och smittskydd för de som kommer som flyktingar till landet.
  • Röda korset – stöd till flyktingar och migranter: Röda Korset är ett globalt nätverk som strävar efter att lindra mänskligt lidande över hela världen, oavsett orsak. De ger stöd och resurser till flyktingar och migranter för att förbättra deras livssituation.Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitär hjälp och stöd till människor i nöd. De erbjuder ett brett spektrum av tjänster till flyktingar och migranter, inklusive nödhjälp, boende, hälsovård och psykosocialt stöd för att underlätta deras integration och överlevnad.

Dessa organisationer och resurser spelar en avgörande roll för att ge vägledning, stöd och hjälp till flyktingar och asylsökande, och strävar efter att säkerställa deras välbefinnande och rättigheter.Dessa organisationer och initiativ är avgörande för att säkerställa att flyktingar och migranter får nödvändigt stöd och hjälp under deras övergång till nya samhällen. Genom att erbjuda vägledning, hälso- och sjukvård samt psykosocialt stöd bidrar de till att förbättra deras livsvillkor och välbefinnande.