Flyktingar, vägledning

  • Asylsökande och personer utan tillstånd : Här finns information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Kunskapsguiden​: Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet. Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
  • Picum : Plattform for International Cooperation on Undocumented Migrants
  • Rätt till vård -Intiativetet : svenska civilsamhällets gemensamma ställningstagande för papperslösas och asylsökandes rätt till vård.
  • Människor på flykt, en vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården​: Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden. Folkhälsomyndigheten samverkar med myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå för att de asylsökande i landet ska få ett bra mottagande.
  • Röda korset – stöd till flyktingar och migranter: Röda Korset är världens största humanitära nätverk. Det finns i 192 länder och har som mål att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.