Hjälplinjer

 1. Alkohollinjen​: Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor och för de som oroar sig för någon annans alkoholvanor, anonymt och kostnadsfritt.
 2. BRIS-Barnens rätt i samhället​: Sveriges ledande barnrättsorganisation för ett bättre samhälle för barn. 
 3. BRIS Vuxentelefon​: Ger stöd och information till vuxna som har frågor eller oro kring barn upp till 18 år.
 4. Föräldrarföreningen mot narkotika​: En ideell organisation som riktar sig till anhöriga som behöver stöd och hjälp med frågor som rör narkotikaproblem
 5. Jourhavande kompis-Röda korset: ​Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder jourtelefon- och chattverksamhet för barn och unga som vill prata med någon.
 6. Jourhavande medmänniska​:En ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla som önskar någon att tala med.
 7. Jourhavande präst​: Erbjuder stöd genom telefon, digitala brev eller chatt.
 8. Kvinnofridslinjen​: Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är En nationell stödtelefon för de som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, inklusive anhöriga eller vänner till offer.
 9. Kvinnojour – andra språk, Somaya​: Tjejjoursverksamhet som erbjuder stöd och rådgivning via jourtelefon och e-mail.
 10. Kvinnojour – andra språk, Terrafem​: En feministisk organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan våld och dominans.
 11. Noaks ark – frågor om hiv​: En organisation som arbetar för att förebygga hiv och stödja de som är sjuka och deras närstående.
 12. Preventell-Hjälplinje vid sexuellt problembeteende: En anonym hjälplinje för de som är oroliga över sin eller någon annans sexualitet.
 13. Chatt för barn, ungdom som utsätts för hedersrelaterat våld, förtryck​: Erbjuder stöd och hjälp för barn och unga som drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld.
 14. Rädda barnen, Om ett barn far illa​: En global barnrättsorganisation som kämpar för barns överlevnad, utveckling och trygghet.
 15. Självmordslinjen – Mind: En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och erbjuder stöd för de som kämpar med självmordstankar.
 16. Sluta röka linjen​: En stödlinje för de som vill sluta röka eller snusa.
 17. Stödcentrum mot incest​ : En förening för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp.
 18. Stödlinje mot spelberoende​: En nationell stödinsats för de som spelar om pengar och deras anhöriga.
 19. Äldretelefonen​: Riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt eller längtar efter någon att prata med.
 20. Demens – telefonrådgivning​ : Demensförbundet erbjuder telefonrådgivning för demenssjuka och deras anhöriga.
 21. Patient och närståendeföreningar : Lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom information och stödsamtal för patienter och deras närstående
 22. Våld och våldutsatta: Omfattar flera stödlinjer och organisationer som erbjuder hjälp till de som utsätts för våld.