Barn och ungdomar

Tillsammans Räddar vi Barns liv

Tillsammans Räddar vi Barns Liv är en nitiativ som involverar olika organisationer och resurser för att stödja barn och ungdomar i Sverige. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika organisationerna och resurserna som är en del av detta initiativ:


”Tillsammans Räddar vi Barns Liv” är en kampanj eller initiativ som involverar olika organisationer och resurser för att stödja barn och ungdomar i Sverige. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika organisationerna och resurserna som är en del av detta initiativ:

  1. BRIS-Barnens rätt i samhälle: BRIS är en framstående barnrättsorganisation i Sverige som ägnar sig åt att kämpa för barns rättigheter och välbefinnande. Organisationen strävar efter att skapa ett bättre samhälle för barn genom att erbjuda stöd, rådgivning och en plattform för att uttrycka sina känslor och tankar.
  2. Bup- Barn- och ungdomspsykiatrin: BUP är en organisation som erbjuder information och stöd för unga som upplever psykiskt dålig hälsa, antingen själva eller för en vän. Det är en plats där unga kan hitta resurser och råd för att hantera psykiska utmaningar.
  3. IVO – Inspektionen för vård och omsorg: IVO är en myndighet som övervakar och säkerställer kvaliteten inom socialtjänst och sjukvård, särskilt för placerade barn och unga. Barn och ungdomar som har kontakt med socialtjänsten, sjukvården eller bor på elevhem har rätt att kontakta IVO för att få information om sina rättigheter och säkerhet.
  4. Jourhavande kompis: Jourhavande kompis är en tjänst som finns till för unga som behöver någon att prata med. Tjänsten erbjuder en trygg och konfidentiell plattform där unga kan dela sina känslor och bekymmer med volontärer som är utbildade att ge stöd.
  5. Kuling.nu: Kuling.nu är en informationskälla och mötesplats för unga som har en förälder med psykisk sjukdom. Här kan unga hitta stöd, råd och information om hur man kan hantera den utmanande situationen.
  6. Rikshandboken: Rikshandboken är ett metod- och kunskapsstöd för yrkesverksamma inom barnhälsovården. Den ger vägledning och resurser för dem som arbetar med att främja barns hälsa och utveckling.
  7. Stödcentrum mot incest (Rise): Rise är en förening som erbjuder stöd och hjälp till personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp. De arbetar för att stötta överlevande och öka medvetenheten om sexuella övergrepp.
  8. UMO – Ungdomsmottagningen Online: UMO är en webbplats riktad till unga mellan 13 och 25 år. Den erbjuder information om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla med mera.
  9. Youmo: Youmo är en webbplats för unga i åldrarna 13 till 20 år och ger information om kroppen, sex och hälsa. Dessutom kan du lära dig om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp för att må bra. Det inkluderar även innehåll från UMO för unga nyanlända på olika språk.