Infektioner

Influensa Rapport​: statistik om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar
Infpreg ​:Är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Information om smittsamma sjukdomar
Noaksark​. Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste.
Strama: Strama, även skrivet som STRAMA, är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige, bildat 1995. Namnet var ursprungligen en akronym för ”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
Antibiotika eller inte: Här får du kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner.