Psykisk hälsa

Frisk och fri – riksförening mot ätstörning: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.
Mind​: Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.
Psykologiguiden​: Finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. 
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd: SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
Svenska ångestsyndromsällskapet​:Ger stöd till dig med ångest och till dina närstående.
Wemind​: Psykiatrisk vård med effektiva behandlingsmetoder och mätbara resultat. WeMind driver 17 psykiatriska mottagningar på uppdrag av fyra regioner.