Läkemedelsinformation

Antibiotika eller inte​: Här får du kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner.Vi kan minska onödig användning av antibiotika och undvika att bakterier blir resistenta, alltså motståndskraftiga.
Antibiotika- och antibiotikaresistens​: Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.
Antibiotikasmart: Antibiotikasmart är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.
FASS​: Vare sig du är patient, anhörig eller arbetar inom vården, är Fass den främsta källan till kunskap om läkemedel. Du hittar det mesta om godkända läkemedel i Sverige, både för människor och djur.
Fråga läkemedelsupplysningen​: . Du kan ringa och ställa frågor om dina mediciner – till exempel hur de fungerar, hur du ska ta dem eller hur de ska förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör kombination av läkemedel eller biverkningar.
Janus​: Janus info innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen är även informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitte.
Läkemedelsverket​:Läkemedelsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska .
Läkemedelsverket: Rapportera biverkningar​: Rapportera biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor. Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad. Det går även att rapportera kosmetika och medicintekniska produkter.
Resa med läkemedel​: Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket​: TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden.