Tandvård i Sverige

Den offentliga tandvården sköts av ett landsting eller en region.

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år.

 1. Folktandvården Blekinge
 2. Folktandvården Dalarna
 3. Folktandvården Gotland
 4. Folktandvården Gävleborg
 5. Folktandvården Halland
 6. Folktandvården Jämtland
 7. Folktandvården Jönköping
 8. Folktandvården Kalmar
 9. Folktandvården Kronoberg
 10. Folktandvården Norrbotten
 11. Folktandvården Skåne
 12. Folktandvården Stockholm
 13. Folktandvården Sörmland
 14. Folktandvården Uppsala
 15. Folktandvården Värmland
 16. Folktandvården Västerbotten
 17. Folktandvården Västernorrland
 18. Folktandvården Västmanland
 19. Folktandvården Västra Götaland
 20. Folktandvården Örebro
 21. Folktandvården Östergötland

Alla kliniker A-Ö​ i Västra Götalands : Här finns alla folktandvården kliniker inom allmän- och specialisttandvård listade alfabetiskt.

Folktandvården Online: I Folktandvården Online träffar du tandläkare i videosamtal och får hjälp och råd på distans. Det kan handla om olika akuta besvär som skadade eller utslagna tänder, tandvärk, smärta i tandkött och käkar eller besvär efter en behandling.

AKUT Tandvård i Sverige : Framtidsvård .se unika information om alla akuta tandvård med öppettider och telefonnummer till alla län i Sverige.

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.
 • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
 • Du behöver inte ansöka om bidraget, bara säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Då dras av ditt bidrag från din räkning.

Högkostnadsskydde

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket​: TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden.