Medicinska webbplatser

 • Diabeteshandboken​: Är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter.
 • Folkhälsomyndigheten​: Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot
 • Internetmedicin.se: Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.
 • Laboratoriemedicins provtagningshandbok Region Jönköpings län
 • Läkartidningen: Många artiklar i Läkartidningen är av nyhetskaraktär, eller ger praktiker en översikt inom något medicinskt område. 
 • Medicinska instruktionsfilmer: Samlingsplattformen för medicinska instruktionsfilmer
 • Medicinsk fickordbok: Sök bland fler än 10 000 medicinska termer Läkemedelsberäkning ,Enhetsomvandlare, Vitaminer och mineraler, Medicinska basmorfem, prefix och suffix,SI-systemet ,Metriska systemet, Grundämnen.
 • Referensvärden Prover: Analysförteckningar
 • Rikshandboken i barnhälsovård : Rikshandboken i barnhälsovård (www.rikshandboken-bhv.se) är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården. Rikshandboken är ett kunskapsstöd och en metodhandledning med riktlinjer om barns hälsa och utveckling i åldern 0 till 6 år.
 • Praktisk medicin: Praktisk Medicin är ett försök att hjälpa läkare och sjuksköterskor en bra bit på vägen. Detta genom att på ett strukturerat sätt redogöra för ett tillämpbart och relevant beslutstöd för ett stort antal diagnoser under rubriker som Symtom, Status, Differentialdiagnoser, Utredning, Behandling med flera.
 • SBU​: SBU är ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Sällsynta diagnoser: Du hittar information till ett antal av de sällsynta diagnoser ,ovanlig diagnoser och sällsynt sjukdomar med föreningar & hemsidor och information.
 • Tema Kroppen 1177.se​: Här kan du läsa om hur kroppen fungerar. Du kan till exempel läsa om olika delar av kroppen, såsom muskler, leder, celler, könsorgan och urinvägar. 
 • Vårdverktyget​ :Info om provtagningar och värde och allat i alla län. Provtagningsanvisningar & laboratorier (Vårdverktyget). Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige. 
 • Vårdhandboken​: Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler kommuner och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken används även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier och innehåller förutom texter även filmer och bildspel, test i 70 ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.
 • WHO läkemedelslista : WHO: s modellistor över viktiga läkemedel har uppdaterats vartannat år sedan 1977.