Fakta

  • Fakta

    Global förekomst och hälsorisker av extrem tatuering

    Tatueringar har funnits i mänsklighetens historia i tusentals år och har på senare tid blivit allt mer populära över hela världen. Vissa individer har dock valt att ta tatueringar till en ny nivå genom att genomgå extrem tatuering, vilket innebär omfattande kroppstäckning med storskaliga, överdrivet komplexa eller många tatueringar som täcker en betydande del av kroppen. Syftet med denna artikel är att utforska de potentiella hälsorisker som kan vara förknippade med denna praxis och hur den har spridit sig globalt. Global Prevalens av Extrem Tatuering För att förstå omfattningen av extrem tatuering över hela världen har forskare genomfört omfattande undersökningar av tillgänglig data, inklusive tidigare forskning, sociala medier och rapporter…