Syntest & Ögonövningar

Synundersökning med egentest och Ögonövningar för bättre syn

Oavsett om det är en vuxen eller ett barn, håller alla sina mobiltelefoner varje dag och spenderar halva dagen på dem. Men alla vet att det gör ont i ögonen att titta på telefonen varje dag. Våra ögon är vårt viktigaste sinnesorgan. Därför är optimalt seende så viktigt.  Första tecknet på försämrad syn behöver inte vara att man ser suddigt eller har svårt att fokusera. Det kan också visa sig genom huvudvärk eller genom att man känner sig trött i ögonen på kvällen. 

Här är några enkla tester för synförändringar. Om du vill veta om dina ögon är friska, kolla testerna. 

Tre effektiva syntester 

Syntestet är uppdelat i tre delar: 

 • Test av synskärpan 
 • Test av kontrastseendet 
 • Test av färgseendet 

Synskärpa

Synskärpa, eller visus, är ett mått på ögats upplösningsförmåga. Med upplösningsförmåga menas ögats förmåga att urskilja små detaljer.

Synskärpan är beroende av

 • ögats förmåga att skapa en skarp bild på näthinnan.
 • tillståndet i gula fläcken, det område i ögat där bilden blir som skarpast, som sitter mitt på näthinnan.
 • synbanorna och centrala nervsystemet, det vill säga hjärnans funktion.

Test av synskärpan.

Detta är det allra viktigaste testet. Alla glasögonbärare vet vad det här testet handlar om.

 1. Sitt framför detta syntavla och håll ett avstånd på 45 cm från dina ögon
 2. Täck över ett öga och läs högt de bokstäver du ser på skalan.
 3. Börja uppifrån och fortsätt nedåt.
 4. Upprepa med det andra ögat, och sedan med båda ögonen tillsammans.
 5. Den rad med minst bokstäver som du kan utläsa korrekt avslöjar synskärpan för det ögat som inte är täckt.
Bokstavstavla

Detta är den allmänna beteckningen på syntavlor vars figurer är bokstäver. Ett grundläggande krav är att identifieringen av bokstaven avgörs av ögats förmåga att kunna urskilja bokstaven. Det används decimal kala där synskärpan anges från 0,1 och uppåt. Full synskärpa är 1,0.

Hur du ska tolka dina resultat 

Resultatet du får från skalan beskriver kvalitén på din syn. Ditt resultat uttrycks som ett bråktal. Bråktalen visas till vänster på varje rad och identifierar hur bra du kan se. Om du till exempel kan se klart och tydligt till den femte raden, beskrivs din syn som en syn på 20/40. Om du kan se klart och tydligt till den sjunde raden, har du en syn på 20/25. Siffrorna ges i decimaltal. I Sverige används ofta decimaltal , så 20/200 motsvaras då av 0,1 och 20/20 av 1,0. 

Synskärpa 1,2 till 1,5:
Grattis! Du ser som bra!

Synskärpa 1,0:

Du behöver nog inte skaffa glasögon. Men ögonen förändras med tiden och synen kan komma att försämras.

Synskärpa 0,8:

Det här är gränsen för att få köra bil utan glasögon eller linser. Men du bör ändå låta en läkare eller optiker kontrollera dina ögon! Tänk på att du ser ännu något sämre om du kör på natten eller utsätts för reflexer från t.ex. snö eller vattenpölar.

Synskärpa 0,4 till 0,6:

Du verkar ha mycket dålig syn. Boka tid för en professionell synundersökning så fort som möjligt! Du behöver glasögon, särskilt när du kör bil.

Synskärpa 0,8 till 1,0:
Grattis! De här värdena tyder på normal till mycket bra syn. Upprepa testet regelbundet för att kontrollera din synskärpa.

Synskärpa 0,4 till 0,6:
De här värdena tyder på att du har något nedsatt syn och att du förmodligen behöver glasögon. Du rekommenderas göra ett test hos en legitimerad optiker .

Synskärpa 0,1 till 0,32:
Värden i det här intervallet räknas som synnedsättning. Vi rekommenderar att du bokar en undersökning hos legitimerad optiker.

Det här är brytningsfel

Närsynthet, översynthet och astigmatism är brytningsfel. Ögat bryter det infallande ljuset ojämnt vilket ger en suddig bild

Ålderssynthet är nedsatt ackommodationsförmåga. Ögats förmåga att ställa om till seende på nära håll minskar successivt efter cirka 45 års ålder.

Närsynhet

Om du är närsynt (myopi) kan du se bra på nära håll utan glasögon, men på avstånd ser allt suddigt och otydligt ut.Den vanligaste orsaken är att ögongloben är längre än i normalfallet. Det innebär att ljusstrålarna möts framför näthinnan (i stället för att hamna direkt på den) och gör att det du ser blir oskarpt.

Myopi testdiagram 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-2.jpeg

Titta noga på den här randiga bilden! 

Människor som är närsynta kan se en kvinna med glasögon och kort hår. De som inte är närsynta kan bara se vertikala barer. Människor med extraordinär syn kan se skuggor! 

Oavsett om din syn är bra eller dålig, måste du ta hand om dina ögon, göra ögonövningar i tid varje dag, sätta fler gröna växter bredvid din dator och göra utomhusidrott regelbundet. Med ljusa ögon kan vi se en vackrare värld. 

Presbyopi (ålderssynthet)

Ålderssynthet, presbyopi är ett tillstånd som uppkommer för att elasticiteten i ögats kristallins försämras, linsen blir stelare desto äldre man blir. 

Testdiagram

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1.jpeg

Täcker ett öga och tittar på bilden nedan ser vanliga människor bokstäverna på den röda och gröna bakgrunden som svarta. Om den röda texten är tydlig betyder det närsynthet. Om den gröna bakgrunden är tydlig betyder det presbyopi. 

Översynthet

Översynthet är det absolut vanligaste synfelet i världen. Översynthet, eller långsynthet, innebär att man ser bra på långt håll, men mer suddig ju närmare föremålet är. 

Beror i de flesta fall på att ögongloben är kortare än i normalfallet (hyperopi). Ljusstrålarna möts då bakom näthinnan (i stället för direkt på den) och det du ser blir oskarpt. Översynthet kan ögat själv korrigera ganska bra om du anstränger ögonen och du behöver inte använda glasögon, men nackdelen är att du inte ser bra på nära håll eller får huvudvärk av ansträngningen.

Astigmatism

Måttlig astigmatism är ganska vanligt

Ungefär 70 % av alla som bär glasögon är astigmatiker. Det innebär att hornhinnan är ojämn. Hornhinnans olika deformationer innebär att ljuset bryts på ett annorlunda sätt och därför ser till exempel runda objekt ovala ut.Detta förklarar även ordet ”astigmatism” som betyder icke punktformat.
Astigmatism korrigeras med hjälp av toriska glas.

Astigmatism test

Titta på astigmatismbordet utan glasögon 

Testdiagram

Om alla linjer är enhetliga i tjocklek, visar det att det inte finns någon astigmatism i ögonen. Om en linje är mörk och klar och andra linjer är suddiga, finns det en möjlighet till astigmatism.

Färgblindhet

Färger är viktiga. Inte bara för den visuella upplevelsen, utan också för säkerheten i till exempel trafiken. Testa dig och se om du uppfattar färger på rätt sätt. Färgblindhet är en medfödd syndefekt. Det är vanligare hos män än hos kvinnor.

De vanligaste färgerna som färgblinda har problem att skilja åt är rött och grönt. Även gult och blått är två färger som vissa färgblinda kan ha svårt att separera, även om detta inte alls är lika vanligt. Den tredje formen av färgblindhet kallas för total färgblindhet, och den innebär att personen som drabbas bara kan uppfatta gråskalor. Denna form av färgblindhet är dock väldigt ovanlig.

Vad beror färgblindhet på?

Hos människan finns det två typer av synceller. Dessa kallas för stavar och tappar. Stavarna hjälper oss att uppfatta skillnader i ljusstyrka, medan tapparna gör att vi kan skilja olika färger åt.

Det är i tapparna som vi bör söka orsaken till färgblindhet. Friska människor har tre sorters tappar. Tappar som är känsliga för violett, grönt och rött. Problemet hos färgblinda är att en eller flera av tapparna saknas.

Test av färgseendet

Ett japanskt test på färgblindhet

1917 publicerade en japansk professor vid namn Shinobu Ishihara en ny typ av färgblindhetstest. 

I det som har kommit att kallas för Shihara-testet presenteras ett antal numrerade plattor. På varje platta finnas en större cirkel, som i sin tur utgörs av en stor mängd mindre cirklar. Placeringen och färgspridningen av dessa cirklar är till synes slumpmässig. Åtminstone för den som lider av röd-grön färgblindhet. För alla med normal syn framträder siffrorna tydligt i grönt mot den gulbruna bakgrunden.

Sedan dess har variationer av testet tagits fram för andra liknande tillämpningar och ändamål.

Shihara test för att upptäcka färgblindhet
Testa din näthinnefunktion

Används för att undersöka näthinnan. Det är bra att själv hålla koll på förändringar i gula fläcken, något som du kan göra med hjälp av rutnätet Amsler .

Syftet är att konstatera om det finns delar av synfältet som är suddigt, borta eller ”krokigt”. Du ritar med en svart penna in de områden som du ser sämre samtidigt som du fokuserar i mitten på rutmönstret.

Amslers test

Med hjälp av det så kallade Amsler-testet kan man upptäcka allvarliga sjukdomar i näthinnan.

Testa din näthinnefunktion !

 • Titta på bilden på 30 cm avstånd. Om du behöver läsglasögon så ta på dem. Gör testet först med båda ögonen, sedan höger och vänster öga var för sig.
 • Svara på frågorna:
  Ser du en liten svart ruta mitt i rastret?
  Titta på rutan. Ser du fortfarande hela rastret?
  Är alla linjer i rastret parallella och svarta?

Om du svarade nej på en eller flera frågor ska du omedelbart boka tid hos ögonläkare. Det här kan vara ett tecken på en onormal förändring i näthinnan.

Gör om det här testet med jämna mellanrum!

Tips

Se bättre på skärmen

Några enkla åtgärder och ett par specifika terminalglasögon eller Närprogressiva glasögon gör att du garanterat ser bekvämare när du arbetar framför skärmen. Kom ihåg att dina skärminställningar också spelar roll här.

Ställ in din skärm så att du ser bättre och slipper bli trött på jobbet eller på fritiden.

Ta dig tid att ordna en ergonomisk arbetsplats, ställ in rätt höjd på arbetsstolen, rätt lutning på bildskärmen osv.
• Tänk på att blinka tillräckligt ofta så att du inte får torra ögon.
• Anpassa teckenstorleken på skärmen så att du kan läsa allt utan att behöva anstränga dig.
• Titta bort från skärmen då och då eller ta små pauser. När du tar en liten paus får ögonmusklerna en chans att slappna av.
• Ställ bildskärmen så att du har den ca 45-50 cm från ögonen.

Ögonövningar för bättre syn

Genom att träna ögonen regelbundet kan du förbättra din syn och motverka trötta och ansträngda ögon samt huvudvärk.

Sitter du på jobbet och ögonen börjar kännas trötta och ansträngda kan du med dessa övningar motverka besvären och sedan återgå till jobbet med nya friska tag.

 • Stirra in i mörkret . Placera armbågarna på bordet framför dig. Täck sedan ögonen med dina handflator och låt fingrarna peka uppåt. Slut ögonen och stirra in i mörkret. Slappna av och håll kvar den här ställningen i 1-3 minuter.
 • Titta från sida till sida .tå upp eller sitt rakryggad och titta rakt fram. Håll huvudet stilla och rakt fram i samma riktning som kroppen. Medan huvudet är stilla ska du flytta blicken och fokusera åt vänster. Sedan ska du flytta blicken och fokusera åt höger. Växla blicken från sida till sida fem gånger. Repetera övningen tre gånger.
 • Titta upp och ner .Sitt rakryggad och titta rakt fram. Höj blicken och fokusera den mot taket utan att följa med huvudet. Sänk sedan blicken och fokusera nedåt. Det är helt okej att rynka ögonbrynen eller pannan samtidigt. Växla blicken upp och ner fem gånger. Repetera övningen tre gånger.
 • Flytta blicken diagonalt. Börja med att titta rakt fram. Titta sedan snett nedåt åt vänster och flytta därefter blicken diagonalt och snett uppåt åt höger. Fokusera en stund i ytterlägena, upprepa övningen fem gånger och titta sedan rakt fram. Därefter gör du samma övning fast åt motsatt riktning genom att titta snett nedåt åt höger och flytta blicken uppåt åt vänster, även fem gånger åt detta håll. Repetera övningen tre gånger.
 • Rulla med blicken en cirkel. Sitt rakryggad och avslappnad på en stol. Titta åt vänster och rulla sedan långsamt med blicken medurs i en cirkelrörelse. Upprepa rörelsen fem gånger medurs för att sedan växla och rulla med blicken fem gånger moturs. Repetera övningen tre gånger.
 • Växla fokus. Fokusera på ett objekt ca 20-30 cm framför dig, du kan till exempel hålla upp ditt finger eller en penna i ögonhöjd. Flytta sedan blicken och fokusera på något längre bort. Växla blicken och fokuset mellan objekten på nära och långt håll fem gånger. Repetera övningen tre gånger.
 • Koncentrationsövning. Sitt rakryggad och titta rakt fram. Flytta sedan blicken till punkten mellan dina ögonbryn och fokusera i ett par sekunder. Titta rakt fram igen och för sedan tillbaka blicken till punkten mellan dina ögonbryn. Ändra fokus fem gånger och repetera övningen tre gånger. Sitt rakryggad och titta rakt fram. Fokusera sedan med blicken på din nästipp i några sekunder. Titta rakt fram igen och därefter för du blicken återigen till nästippen. Ändra fokus fem gånger och repetera övningen tre gånger
 • Massera ögonen. Slut ögonen och massera försiktigt med fingrarna på ögonlocken i små cirkelrörelser. Använd enbart ett lätt tryck – det är viktigt att inte trycka för hårt mot ögonen. Gör tio cirkelrörelser medurs och sedan tio till moturs.
 • Knip med ögonen. Slut ögonen och knip sedan med ögonlocken hårt i 2-3 sekunder. Slappna sedan av i musklerna kring ögonen för att sedan knipa ihop ögonlocken igen. Repetera denna övning tio gånger.

Ögats delar och dess funktioner 

Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar. Varje del har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. 

Ögats delar

Lins 

Linsen är en genomskinlig kropp som sitter bakom pupill och regnbågshinna. Den bryter ljuset på väg in i ögat samt anpassar brytkraften för seende på olika avstånd. 

Regnbågshinna – iris 

Regnbågshinnan omger och bildar pupillen och ger ögat dess färg. 

Pupill 

Pupillen är öppningen i regnbågshinnan som kontrollerar ljusflödet till näthinnan. Ögats bländare. 

Främre kammare 

Främre kammaren är området mellan hornhinna, regnbågshinna och lins. Den innehåller kammarvatten som förser lins och hornhinna med näring. 

Hornhinna – kornea 

Hornhinnan är en genomskinlig hinna som sitter framför pupill och regnbågshinna. Den släpper in och bryter ljuset. Ögats fönster. 

Bindehinna – konjunktiva 

Bindehinnan är en slemhinna som klär insidan av ögonlocken och ögat fram till hornhinna. Den skyddar och smörjer ögat samt underlättar ögonlockens rörelser. 

Glaskropp – corpus vitreum 

Glaskroppen är en seg, geléliknande vätska som fyller ögat och ger stadga. 

Gula fläcken – makula 

Gula fläcken är en liten grop i näthinna där du ser som skarpast. Den behövs för det centrala seendet vid till exempel läsning. 

Senhinna – sklera 

Senhinnan är ögats yttersta vägg, ögonvitan, som ger stadga åt ögat. 

Synnervshuvudet – papill 

Synnervshuvudet är synnervens utgång från näthinnan. Det är en blind fläck i synfältet eftersom området saknar synceller. 

Synnerv 

Synnerven transporterar synintryck från näthinnan i form av nervimpulser till hjärnan. 

Näthinna – retina 

Näthinnan sitter längst bak i ögat på insidan av åderhinnan, mot glaskroppen. Den innehåller synceller, tappar och stavar, och omvandlar ljus till bilder – ögats film. 

Åderhinna – koroidea 

Åderhinnan innehåller rikligt med blodkärl som försörjer delar av näthinnan med syre och näring. 

Ögonmuskel 

Ögonmuskeln styr ögats rörelse.