Övrigt inom Vården

Avgiftshandboken – Regelverket för patientavgifter Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom läns- och utomlänspatienter. Avgifterna gäller också för personer som har rätt till vård enligt förordning (EG) 883/2004..
Klamydia. Beställ gratis klamydiatest och kolla ditt svar på nätet.
Healthcare in Sweden: A guide to the Swedish healthcare system.This information is for patients who require healthcare in Sweden and are covered by social security insurance in an EEA country (European Economic Agreement) outside of Sweden
Healthcare in Sweden.Healthcare in Sweden is largely tax-funded, a system that ensures everyone has equal access to healthcare services.Challenges include funding, quality and efficiency.
SOS International. SOS International är en av Nordens marknadsledande assistansorganisationerna. Från sina larmcentraler i Danmark, Sverige, Norge och Finland erbjuder och tillhandahåller SOS International akut hjälp över hela världen – dag och natt, året runt.
Vård i Sverige för besökare från ett annat EU/EES-land. Du som är försäkrad i ett annat EU/EES-land kan få akut eller planerad vård i Sverige. Planerad vård betyder att du reser till Sverige i syfte att få vård.
Vårdgivarguiden .Vårdgivarguiden är en webbplats för information och tjänster till vårdgivare i Region Stockholm.
Väntetider i vården Här finns sammanställd information över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård.
Provtagningsanvisningar i alla län
Referensvärden Prover: Analysförteckningar
Laboratoriemedicins pr