Online Vård

E-Tjänster inom vården​

Här är några innovativa e-tjänster inom vården som underlättar tillgänglighet, självscreening och behandling:

 1. Air Smart Spirometer : En liten och billig spirometer som kopplas till en smartphone och mäter lungfunktionen. Det ger användaren möjlighet att övervaka sin andningsfunktion på ett smidigt sätt.
 2. Bildtelefoni för svenskt teckenspråk:En tjänst som möjliggör videokommunikation för personer som använder svenskt teckenspråk, vilket förbättrar kommunikationen mellan döva eller hörselskadade och vårdpersonal.
 3. Coala Life : En utrustning för självscreening och analys av hjärtats EKG och ljud. En liten trådlös mätare kopplas till en smartphone för att ge användaren möjlighet att övervaka sitt hjärtas hälsa och få rådgivning från vårdgivare
 4. E-Frikort – digitalt högkostnadsskydd: En digital tjänst som registrerar patientavgifter och automatiskt beräknar högkostnadsskyddet för vårdgivare anslutna till e-Frikort. Det innebär att patienten inte behöver betala mer än en viss summa för öppenvård inom tolv månader.
 5. E-hälsoscreening och självtest: Online-verktyg och tester som möjliggör självscreening av olika sjukdomar eller hälsotillstånd, vilket ger tidiga varningar om eventuella problem.
 6. Gratis COVID-19 onlinekurser på Open WHO: En plattform som erbjuder kostnadsfria onlinekurser om COVID-19 för allmänheten och vårdpersonal
 7. Hälsocoach online: En tjänst för invånare i Västra Götaland som vill förbättra sin hälsa genom rörelse, hälsosammare kost, sluta röka eller minska alkoholkonsumtionen.
 8. Internetpsykiatri: Erbjuder internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer som lider av depression, ångest eller sömnsvårigheter i Region Stockholm.
 9. IBD Home : En mobilbaserad tjänst som underlättar vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom genom att erbjuda praktisk information och stöd.
 10. Internetbehandling med KBT-Närhälsa: Genom Närhälsans vårdcentraler erbjuds behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) online för personer med depression, ångest och sömnsvårigheter.
 11. Kry : En app där användare kan träffa läkare, psykolog eller sjuksköterska via videosamtal för att få medicinsk rådgivning och behandling.
 12. Läkare hembesök: En tjänst där läkare kan göra hembesök i utvalda städer och utföra undersökningar, provtagning samt skriva ut recept och intyg vid behov.
 13. Mindler : En digital vårdgivare med över 300 legitimerade KBT-psykologer som erbjuder terapi och rådgivning via videosamtal.
 14. Min Doktor | Läkarbesök i mobilen.: En tjänst där patienter kan träffa läkare via mobil för medicinsk bedömning och rådgivning.
 15. Närhälsan Online: En app där användare kan träffa psykolog, sjuksköterska eller läkare direkt via mobil för vård och rådgivning.
 16. Rehab vid covid-19: En digital vårdtjänst där patienter kan träffa fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped för rehabilitering efter covid-19.
 17. Taltjänster och Tolkhjälp: En tolkservice för personer med röst-, tal- eller språkfunktionsnedsättningar som ger stöd vid kommunikation med vårdpersonal.
 18. Tummy Lab : En app med mat- och symtomdagbok för personer med magbesvär som analyserar sambandet mellan kost och symtom för att underlätta identifiering av utlösande faktorer.
 19. Web.Internetpsykiatri.se​: En tjänst som erbjuder internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) utan behov av remiss.
 20. Werlabs: En tjänst för hälsokontroller via professionell blodanalys där användare snabbt kan få provsvar och läkarkommentarer.

Dessa e-tjänster inom vården bidrar till ökad tillgänglighet och effektivitet för patienter och vårdpersonal, samtidigt som de främjar självhantering och hälsosam livsstil.