Näsblödning

Näsblödning kan kan uppstå spontant eller i samband med torra slemhinnor i näsan, förkylning. blodförtunnande läkemedel eller förhöjt blodtryck kan förorsaka näsblödning.Att du får näsblod beror på att de ytliga blodkärl som sitter i näsan kan brista genom en enkel nysning eller ett slag på näsan. Trauman, frakturer och tryck mot näsan är andra orsaker till. Man delar upp näsblod i främre och bakre blödning, den främre näsblödningen är den som är vanligast.Näsblödning drabbar nästan alla någon gång i livet.Man kan stoppa nästan alla blödningar själv.


När du blöder följ dessa råd:

1. Sitt upp något framåtlutad, för att undvika illamående om blodet rinner ner i halsen.
Kläm åt runt näsans mjuka delar precis nedanför näsbenet under 10 minuter.Andas genom munnen och försök spotta ut det blod som är på väg ner i svalget.

 1. Hjälper inte detta tar du en bit bomull indränkt i matolja eller vaselin och stoppar upp i den näsborre som blöder.Oljan hindrar tussen från att fastna. Kläm över näsans mjuka del i 10 minuter. Under tiden suger Du på en isbit och håller något kallt mot pannan, till exempel ett matpaket ur frysen eller en kylpåse. Låt bomullstussen sitta kvar minst en timme.
 2. Man kan också använda en särskild blodstillande vadd som finns på apotek eller nässprej på en bomullstuss och stoppa in i näsan. Det får blodkärlen att dra ihop sig och minskar blödningen.
 3. Om det inte slutar att blöda efter 30 minuter bör du uppsöka läkare eller sjukhus för att få behandling

Undvik att få näsblod

 • Undvik att peta i näsan, en vass nagel ger lätt näsblod.
 • Torka näsan försiktigt i stället för att snyta dig när näsan rinner.
 • Försök undvika vissa läkemedel som kan ge näsblod, detta gäller främst medicin som tas genom näsan.till exempel nässprej mot allergi eller receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och receptbelagda blodförtunnande läkemedel.
 • Fukta näsan med koksaltlösning. Man kan köpa koksaltlösning på ett apotek eller göra eget koksaltlösning.

Du får söka sjukvård om

 • Det inte slutar att blöda efter 30 minuter med egenvård
 • Ofta återkommande näsblödning 
 •  Näsblödning tillsammans med stora eller många blåmärken 
 • Kraftig näsblödning som kommer ofta från näsans bakre del. Då kan man inte stoppa den själv och risken ökar för stora blodförluster .