Jourcentraler och Närakut i Sverige

Jourcentraler och Närakut i Sverige är viktiga hälso- och sjukvårdsenheter som är tillgängliga för patienter under kvällar och helger när det finns behov av medicinsk hjälp eller vård som inte kan vänta till nästa dag. Dessa enheter är särskilt utformade för att hantera akuta situationer som inte kräver en direkt uppsökande av en akutmottagning på ett sjukhus, men som ändå kräver snabb och professionell medicinsk bedömning och vård.

De spelar en viktig roll i att avlasta trycket på akutmottagningar på sjukhus och erbjuder en mer tillgänglig och närliggande vård för människor som befinner sig i olika delar av landet. Genom att erbjuda vård på kvällar och helger bidrar jourcentraler och närakuter till att säkerställa att människor får adekvat vård när den behövs som mest, oavsett tid på dygnet.

Det finns jourcentraler och närakuter i alla län runt om i Sverige, inklusive:

  1. Blekinge län | 2.Dalarnas län | 3. Gotlands län | 4. Gävleborgs län | 5.Hallands län | 6. Jämtlands län |

7. Jönköping län | 8. Kalmar län | 9.Kronobergs län | 10.Norrbottens län | 11.Skåne län | 12. Stockholms län |

13.Södermanlands län | 14.Uppsala län | 15.Värmlands län | 16.Västerbottens län | 17. Västernorrlands län|

18. Västmanlands län| 19. Västra Götalands län | 20. Örebro län | 21. Östergötlands län