Historiens värsta epidemier

Historiens värsta epidemier

Mänskligheten har alltid kämpat mot olika virus och bakterier som har varit orsaken till några av de största och värsta sjukdomsutbrotten med tiden. Vissa sjukdomar har utrotats, andra kämpar vi fortfarande mot medan vi fruktar och försöker förbereda oss för nya och muterade sjukdomar.

1. Smittkoppor: Orthopoxvirus: Variola virus

Antal döda: 300–500 miljoner

Smittkoppor var en av de dödligaste sjukdomarna som människor känt . Till slut besegrade människan viruset. Sjukdomen är troligen minst 3 000 år gammal.

Smittkoppor (variola) var en epidemisk virussjukdom som varit känd sedan flera tusen år, mängder dog i sjukdomen. Det var först 1980 som Världshälsoorganisationen kunde förklara smittkoppor utrotade. Då hade den extremt smittsamma sjukdomen plågat en hel värld i hundratals år. 

Enligt Folkhälsomydigheten var Somalia det sista land som förklarades friskt från sjukdomen 1977. Smittkoppor krävde mellan 300-500 miljoner liv, skriver Illustrerad Vetenskap.

2.Digerdöden : eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början.
 • Period: 1346 – 1353
 • Antal döda: 75 000 000
 • Asien, Europa,Nordafrika
 • plats:jorden
 • orsak: Pest
 • Direkt orsak: Pest lopp och Bidragande orsak Svarta råttor

 Alla känner väl till 1300-talets digerdöd då ungefär en tredjedel av Europas befolkning dog, Den senaste pestepidemin i Sverige, 1710–1711, ledde till cirka 100 000 döda, en katastrof, inte minst med tanke på att befolkningen bara var på cirka 1,3 miljoner människor.

3. Spanska sjukan: Immunförsvaret löpte amok
 • Period: 1918 – 1920
 • Antal döda: 50 000 000
 • Antal smittade: 500 000 000
 • plats:jorden
 • orsak: Första Världskriget
 • Direkt orsak: Influensavirus typ A undertyp H1N1
4. Asiaten och Hong Kong-influensan dödade miljontals människor
 • Datum:  13 juli 1968-1969
 • Antal döda: 1000 000
 • Plats: hongkong
 • Orsak: H3N2
5.Kolera: Dödlig diarré

Antal döda: Upp emot 140 000 per år.

 1. Kolera är en akut diarrésjukdom som kan döda inom några timmar om den inte behandlas.
 2. Forskare har uppskattat att det varje år finns 1,3 miljoner till 4,0 miljoner fall av kolera och 21 000 till 143 000 dödsfall världen över på grund av kolera .
 3. Upp till 80% av fallen kan framgångsrikt behandlas med oral vätskeersättning.
 4. Allvarliga fall behöver snabb behandling med intravenösa vätskor och antibiotika.
 5. Tillhandahållande av säkert vatten och sanitet är avgörande för att kontrollera överföringen av kolera och andra vattenburna sjukdomar.
 6. Säkra orala koleravaccin ska användas i samband med förbättringar i vatten och sanitet för att kontrollera kolerautbrott och för att förebygga områden som är kända för att vara höga risker för kolera.
 7. 2017 infördes en global strategi för kolerakontroll med målet att minska koleradödarna med 90%.
6. Malaria: Myggor smittar miljoner varje år

Antal döda: Drygt 400 000 per år.

Varje år smittas 200–300 miljoner människor av malaria, som är den viktigaste dödsorsaken i Afrika för barn under fem år.

Enligt Världshälsoorganisationens statistik så dog 405 000 människor i malaria år 2018. Det är ungefär den dödssiffran varje år. Den som smittas av malaria kan bland annat drabbas av feber, frossa, svår diarré och chock.

7. Tuberkulos: Uråldrig lungsjukdom

Antal döda: 1,5 miljoner per år

I dag är tuberkulos den mest utbredda dödliga infektionssjukdomen i världen. Lungsjukdomen har härjat i tusentals år.

Tuberkulos kan normalt botas med antibiotika, men på senare tid har läkarna hittat multiresistenta varianter i Baltikum.

8. Tyfus: Löss bär på dödlig sjukdom

Antal döda: cirka 150 000 per år

Tyfus går även under namnet fängelsefeber – ett välvalt ord, eftersom epidemin ofta breder ut sig i fångläger och på andra platser, där försvagade personer lever tätt ihop under dåliga sanitära förhållanden.

Om tyfus inte behandlas, sprids den via blodomloppet och medför njursvikt, våldsam feber, delirium och ibland döden.

9. HIV: Immunförsvarets värsta fiende

Antal döda: 35 miljoner

År 1981 registrerade amerikanska läkare det första fallet av AIDS.

Därefter har HIV-viruset brutit ner immunförsvaret hos miljoner människor, som sedan dött av normalt harmlösa följdsjukdomar som lunginflammation.

Läkarna har ännu inte utvecklat någon bot för HIV, men medicin kan i dag hålla detta retrovirus i schack.

10. Gula febern: Leversvikt tar livet av offren

Antal döda: 29 000 – 60 000 om året

 • Gul feber är en akut sjukdom som överförs av infekterade myggor. Den ”gula” i namnet hänvisar till gulsot som drabbar vissa patienter.
 • Symtom på gul feber inkluderar feber, huvudvärk, gulsot, muskelsmärta, illamående, kräkningar och trötthet.
 • En liten andel patienter som får viruset utvecklar svåra symtom och ungefär hälften av dem dör inom 7 till 10 dagar.
 • Viruset är endemiskt i tropiska områden i Afrika och Central- och Sydamerika.
 • Stora epidemier av gul feber uppstår när infekterade människor introducerar viruset i starkt befolkade områden med hög myggdensitet och där de flesta människor har liten eller ingen immunitet på grund av brist på vaccination. Under dessa förhållanden överför infekterade mygg av viruset från person till person.
 • Gulafeber förhindras av ett extremt effektivt vaccin, vilket är säkert och prisvärd. En enda dos av vaccin mot gulafeber är tillräcklig för att ge långvarig immunitet och livslångt skydd mot sjukdom i gulafeber. En Boosterdos  av vaccinet behövs inte. 

11. Coronavirus sjukdom (COVID-19) pandemi