Egenvårdsråd

Välkommen till framtidsvård

Framtidsvård är en webbplats med information,rådgivning och tjänster inom hälsa

Egenvård är vård som du kan utföra själv, eller kan få hjälp med av en anhörig eller någon annan.

Vid Egenvårds råd , vill vi säkerställa din bästa. Vi vill lindra besvär med hjälp av dina egna ansvar, genom att informera om de egenvårds råd som du kan utföra i hemmet.

Ta din hälsa i egna händer med egenvård i hemmet.

Du behöver bli trygg som person med sjukdom, känna tillit till vården, lära dig hantera dina symptom och hitta ett sätt att stimulera hälsan.

Vi ansvar inte för skador eller förvärrade besvär. Vi uppmanar att uppsöka vårdenheter om besvären förvärras eller annan skada uppkommer.

Egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård och därför gäller inte hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Egenvård råd