Akutvård Västmanlands län

Västmanlands län I Västmanland finns fyra sjukhus

Akutmottagning Västerås 

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 36 

  Adress : Sigtunagatan

             Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer:  Växel: 021-17 30 00              

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, ögon 

– Akutverksamhet, ÖNH 

Upptagningsområde             

Hela landstinget 

Akut barn och ungdomspsykiatri BUP Västerås 

Adress: Västmanlands sjukhus Västerås ingång 29 

             Belägen i: Västerås stad 

             Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer:  Direkt: 021-17 57 46  /     

Växel: 021-17 30 00         

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Psykiatri, barn och ungdom 

             Upptagningsområde             

Hela landstinget 

Akutmottagning Psykiatri vuxen Västerås 

Västmanlands sjukhus Västerås ingång 29 

             Belägen i: Västerås stad 

             Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer:   Direkt: 021-17 37 15 /     

 Växel: 021-17 30 00        

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

             Upptagningsområde             

Hela landstinge 

Västmanlands sjukhus Köping, akutmottagningen 

        Adress:  Glasgatan 27, Köping

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00   

Telefonnummer   : 0221-260 00 / Växel 021-17 30 00/

Sjukresa beställning: 020-21 21 21

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, medicin 

Västmanlands sjukhus Fagersta

Adress: Floravägen 1, Fagersta

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00   

Telefonnummer   : 0223-470 00

AH-team Fagersta 

Belägen i: Fagersta kommun 

             Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 021-17 30 00  

             Verksamhetsområde             

– Onkologi 

Västmanlands sjukhus Sala, Sala

             AH-teamet Sala 

           Adress: Lasarettsgatan 1, Sala

             Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer :0224-580 00/  Direkt: 0224-58270/  

Växel: 021-17 30 00  / sjukresa beställning   

             Verksamhetsområde             

– Onkologi