Akutvård Västerbottens län

Västerbotten Län

Norrlands universitetssjukhus

Akutmottagning Lycksele 

Adress: Hedlundavägen, Lycksele 

             Belägen i: Lycksele kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 0950-390 00

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Akutverksamhet, ögon 

– Akutverksamhet, ÖNH 

– Sjuksköterska 

Akutmottagning Skellefteå 

Adress: Lasarettsvägen 29, Skellefteå 

             Belägen i: Skellefteå kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 0910-77 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Akutverksamhet, ögon 

– Akutverksamhet, ÖNH 

Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

             Belägen i: Umeå kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 090-785 00 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Akutverksamhet, ögon 

– Akutverksamhet, ÖNH 

BB/gyn-avdelning Lycksele 

Adress: Plan 7, via huvudentrén, Lycksele lasarett 

             Belägen i: Lycksele kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0950-394 45  

                 Växel: 0950-390 00  

             Verksamhetsområde             

– Förlossning 

– Gynekologi 

BB/gyn-avdelning Skellefteå 

Adress: Plan 6, Norra entrén, Skellefteå lasarett 

             Belägen i: Skellefteå kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0910-77 15 30  

                 Växel: 0910-77 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Förlossning 

– Gynekologi 

Förlossning

Adress: södra entrén, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

             Belägen i: Umeå kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 090-785 04 20  

                 Växel: 090-785 00 00  

             Verksamhetsområde             

– Förlossning 

BB-hemvård/Amningsmottagning Skellefteå 

Adress: Plan 6, ingång via förlossningsentrén, Skellefteå Lasarett, Skellefteå 

             Belägen i: Skellefteå kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0910-77 15 30  

                 Växel: 0910-77 10 00  

                 Övriga: 0910-77 15 35 

             Verksamhetsområde             

– Förlossning 

Psykiatrisk akutmottagning Umeå 

Adress: Målpunkt F, Plan 1, Norrlands Universitetssjukhus 

             Belägen i: Umeå kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 090-785 65 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Psykiatri