Akutvård Värmlands län

Värmland Län

Centralsjukhuset i Karlstad 

Akutmottagning barn och unga Centralsjukhuset i Karlstad 

Adress: Märta Palmborgsgata Centralsjukhuset 

             Belägen i: Karlstads kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 010-831 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, ögon 

– Akutverksamhet, ÖNH 

             Upptagningsområde             

Hela landstinget 

Akutmottagningen Arvika 

Adress: Rackstavägen 2 Sjukhuset Arvika 

             Belägen i: Arvika kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 010-831 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, ÖNH 

– Ögon 

Akutmottagningen Centralsjukhuset Karlstad 

Adress: Rosenborgsgatan Centralsjukhuset 

             Belägen i: Karlstads kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 010-831 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, ögon 

– Akutverksamhet, ÖNH 

             Upptagningsområde             

Hela landstinget 

Akutmottagningen Sjukhuset Torsby 

Adress:Lasarettsvägen 8 Sjukhuset 

             Belägen i: Torsby kommun 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 010-831 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

– Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom 

– Akutverksamhet, ÖNH 

– Ögon 

Alla kvinnors hus 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 054-18 30 34  

             Verksamhetsområde             

– Psykiatri 

             Upptagningsområde             

Hela landstinget 

Psykiatrisk akutmottagning Centralsjukhuset Karlstad 

Öppettider 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Direkt: 010-831 98 40  

                 Växel: 010-831 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Psykiatri 

             Upptagningsområde             

Hela landstinget 

Akutmottagningens gynekologisektion Centralsjukhuset Karlstad 

Adress: Rosenborgsgatan Centralsjukhuset Karlstad 

             Belägen i: Karlstads kommun 

Öppettider 

Lördag-Söndag: 00:00-24:00       

                 Växel: 010-831 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Gynekologi 

             Upptagningsområde             

Hela landstinget