Akutvård Skåne län

skåne län

Skånes universitetssjukhus Malmö

Akutmottagning Barn Kirurgi Ortopedi Centralsjukhuset Kristianstad  :Akutmottagning Barn och Ungdom,  Ambulansvägen 15, Kristianstad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00    

              Telefonnummer:    Växel: 044-309 10 00                   

  Verksamhetsområde         

 • Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom
 • Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

 

Akutmottagning Barn Kirurgi Ortopedi Helsingborgs Lasarett :

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  :  Växel: 042-406 10 00         

             Verksamhetsområde             

Akutmottagning Barn Medicin Centralsjukhuset i Kristianstad -Ambulansvägen 15, entréplan, Kristianstad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  :   Växel: 044-309 10 00        

               Verksamhetsområde          

 • Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

Akutmottagning Barn Medicin Helsingborgs Lasarett -Ingång och anmälan Vuxenakuten, Karolina Widerströms gata 12, Helsingborg 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  :  042-406 10 00        

               Verksamhetsområde        

 • Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom

Akutmottagning Barn Medicin Kirurgi Ortopedi Ystad Lasarett -Akutmottagningen Ystad Lasarett, Kristianstadvägen 3 A, plan 4, målpunkt B Ystad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  :  Växel: 0411-99 50 00       

                Verksamhetsområde 

Akutmottagning Barn Medicin Kirurgi Skånes Universitetssjukhus Malmö -Barnakuten, Ruth Lundskogs gata 5, Malmö 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

  Telefonnummer  :  Växel: 040-33 10 00      

             Verksamhetsområde

 • Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom
 • Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom 

Akutmottagning Barn Medicin Skånes Universitetssjukhus Lund -Barnakuten, Akutgatan 4, Lund

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  :  Växel: 046-17 10 00    

        Verksamhetsområde 

 • Akutverksamhet, medicin, barn och ungdom

Akutmottagning Barn Ortopedi Skånes Universitetssjukhus Lund -Vuxenakuten, Klinikgatan 15, Lund 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

   Telefonnummer  : Växel: 040-17 10 00 

                     Verksamhetsområde  

 • Akutverksam,het, ortopedi, barn och ungdom

Akutmottagning Barn Ortopedi Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Vuxenakuten, Ruth Lindskogs gata 5, Malmö 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

   Telefonnummer  : Växel: 040-33 10 00 

                   Verksamhetsområde  

 • Akutverksamhet, ortopedi, barn och ungdom

Akutmottagning Centralsjukhuset i Kristianstad -Ambulansvägen 15, Kristianstad

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  : Växel: 044-309 10 00  

                     Verksamhetsområde  

 • Akutverksamhet, kardiologi
 • Akutverksamhet, kirurgi 
 • Akutverksamhet, medicin 
 • Akutverksamhet, neurologi 
 • Akutverksamhet, ortopedi 

Akutmottagning Gynekologi Centralsjukhuset Kristianstad 

Ambulansvägen 15 entreplan 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00      

              Telefonnummer: Växel: 044-309 10 00               

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

Akutmottagning Gynekologi Infektion Kirurgi Ortopedi Ystad Lasarett för Simrishamnsområdet 

Akutmottagningen, Kristianstadvägen 3A, Ystad

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

              Telefonnummer :  Växel: 0411-99 50 00            

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, ortopedi

Akutmottagning Gynekologi Skånes Universitetssjukhus Lund 

Kvinnoklinikens mottagning, Klinikgatan 12, Lund 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

Telefonnummer :Växel: 046 – 17 10 00 , 

Direkt: 0771-11 18 88        

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

Akutmottagning gynekologi Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Jan Waldenströms gata 47, plan 2, Malmö 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer  :  Direkt: 0771- 11 18 88  /

 Växel: 040-33 10 00           

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

Akutmottagning Helsingborgs Lasarett 

Karolina Widerströms gata 12, Helsingborg (baksidan av lasarettsbyggnaden) 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer   :    Växel: 042- 406 10 00         

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer:  Växel: 042 406 10 00             

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, infektion 

Akutmottagning Infektion Skånes Universitetssjukhus Lund 

Hälsogatan 3, Lund, Infektionsbyggnaden 

Öppettider 

Måndag: 08:00-19:30 

Tisdag-Fredag: 08:00-16:30 

              Telefonnummer              

                 Direkt: 046 – 17 18 54  

                 Växel: 046 -17 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, infektion 

Akutmottagning Kirurgi Barn 0-15 år Skånes Universitetssjukhus Lund 

Barnakuten, Akutgatan 4, Lund 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00     

              Telefonnummer              

                 Växel: 046 – 17 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

Akutmottagning Kirurgi Barn 15-18 år Skånes Universitetssjukhus Lund 

Vuxenakuten, Klinikgatan 15, Lund 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Växel: 046 – 17 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kirurgi, barn och ungdom 

Akutmottagning Kirurgi och Ortopedi Centralsjukhuset Kristianstad 

Akutmottagningen, J A Hedlundsväg 5, Kristianstad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 044 – 309 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

Akutmottagning Kirurgi Ortopedi Helsingborgs Lasarett för Ängelholmsområdet 

Helsingborgs Lasarett, Karolina Widerströms gata 12, Helsingborg (baksidan av lasarettsbyggnaden) 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00  

              Telefonnummer              

                 Växel: 042 406 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

Akutmottagning Psykiatri Helsingborgs Lasarett 

Karolina Widerströms gata 10, Helsingborg 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

              Telefonnummer              

                 Direkt: 042 – 406 27 30  

                 Växel: 042 – 406 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

Akutmottagning Psykiatri Skånes Universitetssjukhus Lund 

Baravägen 1, Lund 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00     

              Telefonnummer              

                 Direkt: 046 – 17 41 00  

                 Växel: 046 17 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

– Psykiatri 

Akutmottagning Psykiatri Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Carl-Bertil Laurells gata 7, Malmö 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00     

              Telefonnummer              

                 Direkt: 040-33 80 00  

                 Växel: 040 – 33 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, psykiatri 

Akutmottagning Skånes Universitetssjukhus Lund 

Klinikgatan 15, Lund 

Måndag-Söndag: 00:00-24:00       

              Telefonnummer              

                 Växel: 046 – 17 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

Akutmottagning Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Ruth Lundskogs gata 5, Malmö 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Växel: 040 – 33 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

Akutmottagning Ystad Lasarett 

Kristianstadvägen 3A, Ystad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Växel: 0411 – 99 50 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, infektion 

– Akutverksamhet, kardiologi 

– Akutverksamhet, kirurgi 

– Akutverksamhet, medicin 

– Akutverksamhet, neurologi 

– Akutverksamhet, ortopedi 

Akutmottagning Öron Näsa Hals Helsingborgs Lasarett 

Stora akuten, Karolina Widerströms gata 12, Helsingborg 

             Belägen i: Helsingborgs stad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Växel: 042 – 406 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, ÖNH 

Akutmottagning Öron-Näs-Hals Centralsjukhuset Kristianstad 

Akutmottagningen, J A Hedlundsväg 5, Kristianstad 

             Belägen i: Kristianstads kommun 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00    

              Telefonnummer              

                 Växel: 044 – 309 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, ÖNH 

Amningsmottagning Helsingborgs Lasarett 

BB-avdelningen, Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborg 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Växel: 042 – 406 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Förlossning 

BB-avdelning 053-054 Kristianstad 

J A Hedlunds väg 5 

             Belägen i: Kristianstads kommun 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

              Telefonnummer              

                 Direkt: 044-309 10 54  

             Verksamhetsområde             

– BB 

– Gynekologi 

BB-avdelning Helsingborg 

Charlotte Yhlens gata 10 Plan 2 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Direkt: 042-406 22 40  

             Verksamhetsområde             

– BB 

– Gynekologi 

BB-avdelning Lund 

Klinikgatan 12 

             Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0771-11 18 88  

             Verksamhetsområde             

– BB 

– Gynekologi 

BB-avdelning Malmö 

Jan Waldenströms gata 47 

             Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0771-11 18 88  

                 Växel: 040 – 33 10 00  

             Verksamhetsområde             

– BB 

– Gynekologi 

BB-avdelning Ystad 

Kristianstadvägen 3 A 

            Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0411-99 52 45  

             Verksamhetsområde             

– BB 

– Gynekologi 

Förlossning Centralsjukhuset i Kristianstad 

J A Hedlundsväg 5, Kristianstad 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00     

              Telefonnummer              

                 Direkt: 044 – 309 13 21  

                 Växel: 044 – 309 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Förlossning 

– Gynekologi 

Förlossning Helsingborgs Lasarett 

Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborgs lasarett Plan 2 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00 

              Telefonnummer              

                 Direkt: 042 – 406 22 20  

                 Växel: 042 – 406 10 00  

                 Övriga: 042 – 406 22 21 

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Förlossning 

– Gynekologi 

Förlossning och bb-avdelning/amning Ystad Lasarett 

Krogdammsvägen 4A, Ystad

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00    

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0411 – 99 52 45  

                 Växel: 0411 – 99 50 00  

                 Övriga: 0411 – 99 52 47 

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Förlossning 

– Gynekologi 

Förlossning Skånes Universitetssjukhus Lund 

Klinikgatan 12, Lund 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00   

              Telefonnummer              

                 Direkt: 0771-11 18 88  

                 Växel: 046 – 17 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Förlossning 

– Gynekologi 

Gynekologisk mottagning och Akutmottagning Helsingborgs Lasarett 

Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborgs lasarett Plan 2 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00    

              Telefonnummer              

                 Direkt: 042-406 22 80  

                 Växel: 042- 406 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, gynekologi 

– Gynekologi 

Handkirurgiavdelning Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Jan Waldenströms gata 5, Malmö, Plan 5 

Öppettider : Måndag-Söndag: 00:00-24:00  

              Telefonnummer              

                 Direkt: 040 33 17 41  

                 Växel: 040-33 10 00  

             Verksamhetsområde             

– Akutverksamhet, kirurgi